Công ty TNHH Sứ Kỹ Thuật Minh Long 2

328 Đại lộ Bình Dương, KP.Hưng Lộc, P.Hưng Định, TX.Thuận An, T.Bình Dương.

ĐT: (84-650) 375 3557 - 374 6686 - 374 6961    Fax: (84-650) 375 3556

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              Website:www.minhlongii.com