Trang chủLiên hệ

Liên hệ

Địa chỉ:
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SỨ KỸ THUẬT MINH LONG 2
328 Đại lộ Bình Dương, KP.Hưng Lộc, P.Hưng Thạnh, TX.Thuận An, T.Bình Dương.

Điện thoại: (84-650) 375 3557 - 374 6686 - 374 6961

Fax: (84-650) 375 3556

http://www.minhlongii.com

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Công ty TNHH Sứ Kỹ Thuật Minh Long II

328 Đại lộ Bình Dương, KP.Hưng Lộc, P.Hưng Thạnh, TX.Thuận An, T.Bình Dương.

ĐT: (84-650) 375 3557 - 374 6686 - 374 6961    Fax: (84-650) 375 3556

E-mail: sales@minhlongii.com                             Website:www.minhlongii.com


 

Công ty TNHH Sứ Kỹ Thuật Minh Long 2

328 Đại lộ Bình Dương, KP.Hưng Lộc, P.Hưng Định, TX.Thuận An, T.Bình Dương.

ĐT: (84-650) 375 3557 - 374 6686 - 374 6961    Fax: (84-650) 375 3556

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              Website:www.minhlongii.com